Get Adobe Flash player
COLUMN Liefdevolle financiering Sinds en paar maanden begeef ik mij in de wereld van crowdfunding. Een vorm van financiering van het mkb, die met de maand in belangstelling groeit. Ondernemers zien de toegevoegde waarde van het mobiliseren van de ‘crowd’. Het levert hen niet alleen de cash voor het starten van een nieuw bedrijf of voor de groei van hun bestaande bedrijf. Het levert ook marketing en PR, omdat crowdfunding ‘hot’ is en zij via een crowd- funding-campagne bij nieuwe klantgroepen onder de aandacht komen. Tegelijkertijd ontvangen de ondernemers feedback op hun businessplan, waarmee zij hun verdienmodel kunnen aanscherpen of hun product beter kunnen positioneren. Maar het allerbelangrijkste rendement van een crowdfunding-campagne is dat de ondernemer een fanclub mobiliseert, een netwerk van mensen die geloven in hun idee en de ondernemers en hun bedrijf verder willen helpen. Ook investeerders zien de voordelen van crowdfunding. Je kunt een betere rente krij- gen op je spaargeld dan bij een gemiddelde spaarrekening. Je kunt zelf kiezen waar jouw geld naar toe gaat én actief betrokken zijn bij de ondernemer in de rol van coach of ambassadeur. Daarnaast bieden veel ondernemers leuke extra’s als je een groter bedrag investeert, hetgeen het ‘rendement’ nog hoger maakt. 14 Deze vorm van crowdfunding is in mijn ogen hoe dit initiatief bedoeld is. Geld is meer geworden dan de financiering van een bedrijf. Het brengt ondernemers en geldverstrekkers weer dichter bij elkaar, op basis van gedeelde visie en gedeelde waar- den. Het is samen bouwen aan een betere toekomst van BV Nederland. De mensen die een beetje geld over hebben ondersteunen de mensen die de capacitei- Nicolette Loonen, voorzitter Women in Financial Services Network een krediet, wenden zich tot crowdfunding. Met hoge rentepercentages weten zij grote groepen mensen zo ver te krijgen om geld aan hen te lenen. Zowel voor de investeer- ders als voor de ondernemers schuilt hier een gevaarlijke adder onder het gras. Er is geen vangnet voor geldverstrekkers als de ondernemer failliet gaat, zodat zij kunnen fluiten naar hun geld. En de ondernemer kan geconfronteerd worden met hoofdelijke aansprakelijkheid, waardoor zij na een fail- Kijk niet alleen met je portemonnee naar crowdfunding, maar luister vooral ook naar je hart // ten hebben om met hun bedrijf banen te creëren, innovatieve producten te lanceren of zelfs maatschappelijke problemen op te lossen. We leven in een tijd van overvloed, alleen alloceren we onze middelen niet goed. Crowdfunding zorgt voor transparan- tie in de allocatie van ons geld. Maar er is ook een schaduwkant van crowd- funding. Ondernemers die – terecht of onte- recht – door banken worden afgewezen voor lissement in grote financiële en persoonlijke problemen komen. Mijn devies aan investeerders is daarom: kijk niet alleen met je portemonnee naar crowdfunding, maar luister ook vooral naar je hart. Geloof je in het idee? Heb je het beste voor met de ondernemer? Zou je voor de ondernemer in de bres springen als hij of zij dat nodig heeft? Economie is emotie en crowdfunding is liefde. nn