Get Adobe Flash player
ESSAY tekst: Owen de Vries Hartdiensten vormen kern van duurzame bank Met dit essay wil Owen de Vries naar eigen zeggen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van financiële sector. Zijn eigen bancaire praktijkervaring en het schrijven van een boek met de titel Heartful Banking over maatschappelijk verantwoord bankieren dienen hierbij als basis. DOEL VAN HEARTFUL BANKING. PT: Het doel van Heartful Banking is banken mens-, maatschappij- en milieugerichter laten handelen zonder dat ze daarbij hun rendement en risico uit het oog hoeven te verliezen. Niet of/of denken maar en/ en doen. Ik wil hierin benadrukken dat klantgericht- heid alleen banken niet gaat helpen. Sterker: in mijn boek Heartful Banking staat het thema ‘Klant centraal’ onderaan het lijstje bij de prioriteiten bij bankieren. Als je het speelveld breder trekt begrijp je waarom. De kanteling van bankgericht naar maatschappij- gericht bankieren is nog maar net begonnen. Deze beweging wordt nu vooral nog aangestuurd door meer wetten, codes en regels. En niet te vergeten de bankierseed. Maar die beweging is eenzijdig en bepaald niet motiverend voor bankmedewerkers. Mijn werkwijze is bottom-up en appelleert aan de intrinsieke motivatie van mensen: waar gaat het hen echt om, waar willen ze een bijdrage aan leveren, waar willen ze echt hun energie op richten? De werk- wijze heet Heartful Banking en geeft een praktische aanpak om het vertrouwen van de maatschappij (terug) te winnen en om het werkplezier van bankme- dewerkers te hervinden. Aan de hand van bijgaande denkraam / concept geef ik een bewustwordings- en handelingsperspectief voor individuen en organisaties binnen de financiële wereld. Mijn eigen bancaire ervaring, en brede reflectie daarop hebben geleid tot een model (heartful banking), waarmee de maatschappelijke vraagstel- 6 lingen en/of behoeften geplaatst wordt tegenover de financiële dienstverlening met haar aanbod. Door ‘dienstverlening’ te onderscheiden in hoofd-, bij- en hartdiensten en ‘maatschappelijke vraagstellingen’ te verdelen naar ‘mens’, ‘onderneming’, ‘omgeving’ en ‘natuur’ ontstaat een waardenmatrix die vraagt om beantwoording en daarmee oproept tot een nieuw bewustzijn en handelen. KAART EN KOMPAS Heartful Banking gaat over de relatie tussen de maatschappij en de banken. Deze relatie druk ik uit in de behoefte (de vraag) van de maatschappij waar tegenover het aanbod aan financiële diensten van de banken staat. De weergave van deze relatie treft u aan in de vorm van een concept. Ik beschrijf de kloof tussen aanbod en vraag aan de hand van de zeven bekende marketing-P’s en de drie duurzaamheid-P’s (planet, people, profit) en geef aan dat dit heeft geleid tot de diverse crises. Dat verschil is op veel manieren naar voren gekomen: In kranten en bladen, op radio en tv, social media, bij demonstraties, in onderzoeken, in wetten, regels en codes, rechtszaken, maar ook op kunstzinnigere manieren; film, documentaires, theater, cartoons, strips en muziek. Vele onderzoekscommissies en de huidige minister van Financiën concluderen dat ban- ken klantgericht moeten gaan werken. Dit is een stap in de goede richting maar dat zal het vertrouwen niet wezenlijk vergroten. Dat kan alleen als banken bereid