Het New Financial Magazine wil met best practices, schaamteloze ideeën, sprankelende inspiratiebronnen en scherpe visies een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Dit initiatief van Willem Vreeswijk is als onderdeel van de Stichting New Financial Forum dé exclusieve inspiratiebron van de ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld (www.newfinancialforum.nl).
huidig nummer \\ abonneren \\ archief \\ index \\ zoeken \\ downloads \\ ambassadeurs \\

archief NFM \\

  \ nummer 2010 1 \\   \ nummer 2010 2 \\
  \ nummer 2011 1 \\   \ nummer 2011 3 \\
  \ nummer 2012 1 \\   \ nummer 2012 2 \\
  \ nummer 2013 1 \\   \ nummer 2013 2 \\
  \ nummer 2013 3 \\   \ nummer 2013 4 \\
  \ nummer 2014 1 \\   \ nummer 2014 2 \\
  \ nummer 2014 3 \\   \ nummer 2015 1 \\
  \ nummer 2015 2 \\
  \ nummer 2015 3 \\
  \ nummer 2015 4 \\   \ nummer 2016 1 \\
  \ nummer 2016 2 \\   \ nummer 2016 3 \\
  \ nummer 2016 4 \\   \ nummer 2017 1 \\
  \ nummer 2017 2 \\   \ nummer 2017 3 \\
  \ nummer 2017 4 \\   \ nummer 2018 1 \\
  \ nummer 2018 2 \\   \ nummer 2018 3 \\
  \ nummer 2018 4 \\   \ nummer 2019 1 \\
  \ nummer 2019 2 \\   \ nummer 2019 3 \\
  \ nummer 2019 4 \\   \ nummer 2020 1 \\
  \ nummer 2020 2 \\   \ nummer 2020 3 \\
  \ nummer 2020 4 \\   \ nummer 2021 1 \\
  \ nummer 2021 2 \\   \ nummer 2021 3 \\
  \ nummer 2021 4 \\   \ nummer 2022 1 \\
  \ nummer 2022 2 \\   \ nummer 2022 3 \\
  \ nummer 2022 4 \\   \ nummer 2023 1 \\
  \ nummer 2023 2 \\   \ nummer 2023 3 \\
  \ nummer 2023 4 \\   \ nummer 2024 2 \\
 
 
Willem Vreeswijk
Een nieuwe wereld
 
Bij de nieuwe dienstverlener past een attitude die vroeger meer gemeengoed was. Cultuurfilosoof Harrie Salman zegt in deze editie: “Een bankier gedroeg zich nog als een goed huisvader. Hij zorgde ervoor dat de risico’s voor zijn klanten afgedekt waren, dat zijn eigen verdiensten aanvaardbaar waren en er golden normen die de hele branche onderschreef: duidelijk zijn, eerlijk zijn, een man een man, een woord een woord en woekeren was uit den boze. De dienstverlening kende een begrenzing in de ethiek.”
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Willem Lageweg, directeur MVO Nederland
Duurzame financiële sector vraagt om cultuuromslag
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen werd voor het uitbreken van de economische crisis gezien als modegril of imago-instrument, dat een stille dood zou sterven in economische minder voorspoedige tijden. Maar inmiddels is de duurzaamheid van het begrip zelf bewezen. Bedrijven met een MVO-grondslag hebben niet zelden de crisis beter doorstaan en grote concerns als Unilever en Albert Heijn introduceren juist nu duurzame strategieën voor de toekomst.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Harry Salman
Europa is de sleutel tot een humane Wereldorde
 
“We leven in een globale samenleving die niet humaan is. We hebben nog weinig bewustzijn van de overweldigende werking van de krachten die op globaal niveau in het geld, maar ook in de moderne religieuze, politieke en economische conflicten werkzaam zijn. Deze krachten zijn op zich van alle tijden, maar in een dorp of in een staat zijn ze enigszins te hanteren. In de nieuwe globale wereld hebben we nog niet geleerd ermee om te gaan. Een geweldige uitdaging voor de mensheid om zich bewust te worden van deze nieuwe krachten en er op wereldniveau gedragskaders voor te ontwikkelen. Europa is de sleutel tot een humanisering van de wereldorde. “
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Jaap van Ginneken
Oestrogeen svp!
 
Neurologisch onderzoek heeft de laatste jaren aan het licht gebracht dat vrouwen iets andere hersenen hebben dan mannen. De helften zijn bijvoorbeeld iets meer met elkaar verbonden en hebben een minder eenzijdige taakverdeling. Vrouwelijke hormonen zoals oestrogeen brengen ook een iets ander gedrag met zich mee dan mannelijke hormonen zoals testosteron: meer coöperatief, en minder rivaliserend. Organisaties en besturen met een gezonde mix functioneren volgens onderzoek vaak beter.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ozewald Wanrooij
Uit de praktijk van een financieel planner
 
Klant heeft stuur in handen Waarom krijg je een adviesopdracht en hoe communiceer je je tarief? Vragen waarmee Neutralis sinds de oprichting in het jaar 2000 heeft geworsteld en waar zij in de praktijk een antwoord op heeft gevonden. Het zijn ook vragen die iedere adviseur zouden moeten bezig houden, nu minister De Jager definitief een streep door de provisie-inkomsten voor complexe producten heeft gezet. Het belangrijkste is volgens mij de ‘waarom-vraag’. Niet het ‘waarom’ van de klant maar het ‘waarom’ van onszelf. Waarom kom ik ’s ochtends mijn bed uit en wanneer ga ik ’s avonds met een voldaan gevoel naar bed?
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ronald Verbrugge
De financiële sector is dood, leve de financiële sector
 
Uit de vele gesprekken die Ronald Verbrugge voerde met insiders en outsiders in de financiële wereld komt één rode draad naar voren: iedereen is het er over eens dat we een unieke periode meemaken waarin we de sector opnieuw kunnen uitvinden. In deze bijdrage schetst Verbrugge zijn visie op de fundamentele veranderingen in de sector in de komende twee jaar. Waar staan we nu, wat houdt die fundamentele vernieuwing in, wat zien we al gebeuren en hoe het zal het verder gaan voor de huidige spelers?
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Fred van Raaij
Er zit systematiek in de psychologie
 
Op 12 november gaf Fred van Raaij zijn laatste college als hoogleraar economische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. ‘Geld & Dienstverlening’ blikt met hem terug op de ontwikkeling van een vakgebied dat in belangrijke mate heeft bijgedragen aan een beter begrip van het consumentengedrag.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Jan Donselaar
PPI-strijd barst binnenkort los
 
Sinds 1 januari is het wettelijk mogelijk om een premie pensioeninstelling (PPI) te starten. BeFrank heeft daarop anticiperend al vroeg de publiciteit gezocht en heeft op 1 november vorig jaar zelfs al zijn ‘take off’ gehad in Lelystad. Hoe innovatief is het nieuwe pensioenconcept?
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Jan de Dood
We staan voor een hele grote transformatie
 
“De crises ontstaan niet zomaar tegelijk. We zitten echt in een hele grote transformatie. Daarom kan niet worden volstaan met het oplossen van alleen de financiële crisis, er is een integrale aanpak nodig. En we moeten beginnen met waar we het meeste aan kunnen doen: de manier waarop we met ons voedsel en water omgaan.” Bankman Jan de Dood is co-auteur van het boek De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel.  
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Quirijn Bolle, Marqt
Tijd voor echt eten
 
Er wordt weleens gezegd: ‘je bent wat je eet’. En dat is nu precies waarom Quirijn Bolle een succesvolle carrière bij Ahold opgaf om zijn eigen supermarkt te beginnen. “De kwaliteit van ons voedsel staat onder druk”, zegt Bolle. In 2008 opende hij daarom de eerste Marqt aan de Overtoom in Amsterdam. Marqt is een innovatief supermarktconcept waarbij het maar om één ding draait: écht eten.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Satish Kumar
Wij zijn pelgrims op deze wereld, geen toeristen
 
Het economisch systeem dient geheel te worden herzien en te worden ingericht volgens de oorspronkelijke betekenis van het woord economie en dat is ‘management van de wereld’. Volgens de bevlogen economisch activist Satish Kumar is de noodzakelijke mentaliteitsverandering te realiseren door educatie en opvoeding. “We zijn pelgrims op deze wereld, geen toeristen".
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Nicolette Loonen
Duurzame Toekomst
 
Onlangs hoorde ik op de radio iemand zeggen dat duurzaamheid een sleetse term aan het worden is. Ik vond dit een rare uitspraak omdat we voor mijn gevoel nog maar aan het begin staan van het nadenken over de impact van duurzaamheid op het bedrijfsleven. Waarschijnlijk komt deze bewering voort uit de gedachte dat duurzaamheid een leuke hype is waar bedrijven in hun reclamecampagnes mee kunnen scoren, zonder echt tot de kern te komen.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Dominique Haijtema
Need to Read
 
Journalist en psycholoog Dominique Haijtema recenseerde tot voor kort businessboeken voor BNR Nieuwsradio en het Financieele Dagblad. Voor deze rubriek kiest zij steeds vijf boeken die haar zijn bijgebleven.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Pascal van Hees
Leef in het hier en nu
 
We hebben de samenleving van onze kinderen te leen. Maar hoe denken kinderen zelf over de samenleving waarin ze opgroeien?  “Ik denk niet vaak na over de toekomst. De toekomst bestaat immers niet. Je kunt je beter focussen op het hier en nu. Wie alleen naar de toekomst kijkt, struikelt over de drempel die net voor hem ligt.” Aan het woord is Pascal van Hees. Hij is dertien jaar en woont met zijn ouders en zijn zusje Dominique en broertje Valentin in Zaandam. Hij zit in de tweede klas van het Zaanlandsch Lyceum en heeft het naar zijn zin op school. We spreken met hem in zijn eigen kamer.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Rob van den Akker
Indiaanse tradities als metafoor voor natuurlijk managen
 
"Als de adrenaline door je lichaam stroomt en je je helemaal op je werk richt, bestaat het gevaar dat je steeds verder van jezelf en je eigen normen en waarden verwijderd raakt. Vaak gebeurt er dan iets ingrijpends. Dan word je bijvoorbeeld ziek, zoals in mijn geval. Tijdens mijn bezoeken aan de Noord-Amerikaanse Ojibwa-indianen merkte ik dat mijn ziekte vooral een katalysator is geweest om te doen wat altijd al in mij heeft gezeten”, zegt voormalig bestuurder Rob van den Akker (45), directeur van een advies- en participatiebureau dat ondernemers ondersteunt bij financierings- en strategische vraagstukken.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Barbara Baarsma
De boekenkast van Barbara Baarsma
 
Welke boeken spreken leiders aan? Waardoor laten zij zich persoonlijk en zakelijk inspireren? Deze keer gunt SEO-directeur Barbara Baarsma ons een blik in haar boekenkast. Zij vertelt uit welke boeken – en tijdschriften – zij inspiratie put.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Dominique Haijtema
Leren surfen
 
Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen. Deze uitspraak van de grondlegger van mindfulness Jon Kabat-Zinn zette me onlangs aan het denken. Omdat ik opeens verschillende parallellen zag tussen surfen en leiderschap. Je leert beide niet door er een boek over te lezen. Dat weerhoudt mij en talloze anderen er niet van om over leiderschap te schrijven. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we de golven kunnen analyseren en voorspellen. Vroeg of laat zul je echter het water in moeten en met vallen en opstaan moeten leren. Hoe hard we ook ons best doen, er zal altijd een onverwachte golf zijn die ons doet omvallen.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ad Broere
How to end the global casino
 
Een economie waarin geïnvesteerd wordt in een betere toekomst voor de planeet en al zijn bewoners is geen fictie. Als we ons hiervoor inzetten dan zal een hoge en duurzame levenskwaliteit voor ons en voor onze kinderen de beloning zijn. Hiervoor is echter wel een radicaal andere zienswijze op geld en economie nodig.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel
 
© 2024 New Financial Forum   l  Disclaimer  l  Contact