Het New Financial Magazine wil met best practices, schaamteloze ideeën, sprankelende inspiratiebronnen en scherpe visies een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Dit initiatief van Willem Vreeswijk is als onderdeel van de Stichting New Financial Forum dé exclusieve inspiratiebron van de ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld (www.newfinancialforum.nl).
huidig nummer \\ abonneren \\ archief \\ index \\ zoeken \\ downloads \\ ambassadeurs \\

archief NFM \\

  \ nummer 2010 1 \\   \ nummer 2010 2 \\
  \ nummer 2011 1 \\   \ nummer 2011 3 \\
  \ nummer 2012 1 \\   \ nummer 2012 2 \\
  \ nummer 2013 1 \\   \ nummer 2013 2 \\
  \ nummer 2013 3 \\   \ nummer 2013 4 \\
  \ nummer 2014 1 \\   \ nummer 2014 2 \\
  \ nummer 2014 3 \\   \ nummer 2015 1 \\
  \ nummer 2015 2 \\
  \ nummer 2015 3 \\
  \ nummer 2015 4 \\   \ nummer 2016 1 \\
  \ nummer 2016 2 \\   \ nummer 2016 3 \\
  \ nummer 2016 4 \\   \ nummer 2017 1 \\
  \ nummer 2017 2 \\   \ nummer 2017 3 \\
  \ nummer 2017 4 \\   \ nummer 2018 1 \\
  \ nummer 2018 2 \\   \ nummer 2018 3 \\
  \ nummer 2018 4 \\   \ nummer 2019 1 \\
  \ nummer 2019 2 \\   \ nummer 2019 3 \\
  \ nummer 2019 4 \\   \ nummer 2020 1 \\
  \ nummer 2020 2 \\   \ nummer 2020 3 \\
  \ nummer 2020 4 \\   \ nummer 2021 1 \\
  \ nummer 2021 2 \\   \ nummer 2021 3 \\
  \ nummer 2021 4 \\   \ nummer 2022 1 \\
  \ nummer 2022 2 \\   \ nummer 2022 3 \\
  \ nummer 2022 4 \\   \ nummer 2023 1 \\
  \ nummer 2023 2 \\   \ nummer 2023 3 \\
  \ nummer 2023 4 \\   \ nummer 2024 2 \\
 
 
Willem Vreeswijk
We kunnen beter!
 
Het thema van deze wintereditie 2020 is ontleend aan het essay ‘We Can Do Better Than This’ van Charles Eisenstein. Hij pleit ervoor om vaker WAIT toe te passen in onze (online) gesprekken. WAIT staat voor: Why Am I Talking? Door stil te zijn, kun je een betere verbinding met jezelf en met anderen maken. Door stil te zijn, weet je welke stem zich in je wil roeren en of het de stem is die daadwerkelijk het leven dient en bijdraagt aan meer liefde, waarheid en heelheid. Het is een voorrecht om in deze editie in een exclusief interview Charles Eisenstein aan het woord te laten…
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Amba Zeggen
Er is altijd een oplossing
 
“Als ondernemingen tien procent zouden waarmaken van wat ze beloven in hun gewone jaarverslag dan zouden al die MVO-jaarverslagen overbodig zijn”, aldus Amba Zeggen (49), die in de financiële sector werkzaam is geweest als verzekeraar, bankier, consultant en toezichthouder en in 2011 haar eigen bedrijf Risk & Governance oprichtte om de risicocultuur in de sector te vernieuwen. Haar motto: ‘Ga voor waar je in gelooft. Er is altijd een oplossing.’ Ze verzamelt en deelt voorbeelden van bedrijven die zowel transparant, eerlijk, succesvol, omvangrijk als fatsoenlijk zijn. “Hoogste tijd om te laten zien dat het echt anders kan.”
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Charles Eisenstein
Bouwen op het fundament van liefde
 
“Vaak wordt naar mensen in de financiële sector gekeken als ‘hebzuchtig’ en ‘slecht’. Als je ze echter spreekt, blijken ze niet slechter of beter te zijn dan wie dan ook. Ik wil graag voorbij de triviale diagnose van problemen kijken. Voorbij het idee dat de toestand in de wereld wordt veroorzaakt door iets van buitenaf, iets ‘anders’. Als er één ding is waarin onze samenleving goed is, dan is het een vijand bestrijden. Maar hoe zit het met onszelf?”, aldus Charles Eisenstein die op het gebied van duurzaamheid en systeeminnovatie tot ’s werelds meest gerespecteerde thought leaders behoort.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Floris Kleemans
Van duale naar non-duale waarde(n)
 
Een tijd breekt aan waarin bankiers, economen, juristen, boekhouders en wettenmakers breder gaan zien dan de duale vergankelijkheid waarin wereldbeelden zich nu begeven. Het gevoel dat het 'zo langer niet meer gaat' en de algemene drang naar antwoorden, gaan hierbij helpen. De steeds diepere verdeeldheid die het duale systeem ons opdringt, mag plaatsmaken voor een bewust, verbindend, non-duaal systeem.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Eline Hesse
De toekomst van duurzaam investeren n.c. (na corona)
 
Tijdens een vertoning van mijn documentaire Petrol Dollars for a Different Engine (een film over mijn eigen duurzame herinvesteringstraject), stelde een jongeman mij de vraag: "Wat zou een redelijk rendement zijn als je een stuk land zou bezitten en dat iemand anders zou laten gebruiken?” Ik was geïntrigeerd. Bedoelde hij een financieel rendement, een sociale verbetering of een investering in een beter milieu? Ging deze vraag over solidariteit tussen investeerder en geldverstrekker? Ging het over eerlijkheid? Ik probeerde een antwoord te formuleren, maar realiseerde me dat een simpel antwoord niet mogelijk was. Daarom besloot ik dit essay te schrijven.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Jack Cox
Inbada
 
Soms hoor ik een zin die vervolgens in mijn hoofd vastgeplakt lijkt te zitten. Wellicht herkenbaar? Tijdens de boeklancering van Ubuntu, wij zijn de Aarde werd weer een combinatie van woorden uitgesproken die ik vervolgens niet meer los kon laten. Mede-initiatiefneemster Annette Nobuntu Mul sprak in haar inleiding over de kracht van de dialoog versus de macht van de meerderheid.  
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Virtueel rondetafelgesprek
Weer er voor elkaar
 
Als er één ding is die deze crisis ons leert dan is het wel hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn. We kunnen veel automatiseren en ons aanpassingsvermogen is groot, maar uiteindelijk gaat het om de relaties die we hebben. Deze tijd maakt ons bewuster van wat er echt toe doet in het leven. De kunst is om dit met zijn allen vast te houden in een leven na corona. Dit zijn conclusies uit een virtueel rondetafelgesprek met directieleden Annemieke Visser-Brons (Nationale-Nederlanden), Paul Möller (Allianz Benelux) en de Young Professionals van beide verzekeraars: Lydia van Puijenbroek en Salma Rehman namens Allianz en Marc Hummelink en Lous Schneider-van Suijlekom namens Nationale-Nederlanden.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Kaj Morel
Waarom bedrijven de wereld (niet) zullen verbeteren
 
Sinds mijn start als identiteitsmarketeer in 2007 heb ik steevast geloofd en betoogd dat een betere wereld in de eerste plaats door bedrijven (en organisaties in bredere zin) gerealiseerd dient te worden. Door hun betekenis voor de samenleving scherp te stellen en ernaar te leven, ontstaan bedrijven die betere producten en diensten leveren, beter voor hun mensen zorgen en beter voor de aarde. Als dank worden ze daarvoor beloond met trouwe klanten, loyale medewerkers en, ook, betere financiële resultaten. Win/win dus. Maar wat als ik het helemaal mis heb?
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Katherine Trebeck
Actieve wegbereiders gevraagd
 
De manier hoe we economie bedrijven kan beter. De economie van vandaag heeft volgens Katherine Trebeck weinig of niets met kwaliteit van leven te maken. “Het Bruto Binnenlands Product is een verzamelbak van wat goed, matig en slecht is en dat noemen we geweldig, maar het kijkt alleen maar naar distributie en productie. De rest wordt niet gezien,” aldus Trebeck, die één van de drijvende krachten is achter de internationale beweging Wellbeing Economy Alliance (WEAll).
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Vivienne van Leuken en Peggy van de Vijfeijken
Waardering van vrijwilligerswerk
 
Als oprichters van Stichting VIPE weten we hoeveel tijd, energie en geld het kost om een goede vrijwilligersorganisatie op te zetten. Niet doen, was geen optie. We kunnen de behoefte die we vervullen niet de rug toedraaien. Een behoefte die is ontstaan door bezuinigingen op de zorg. Ziek zijn is gewoon erg duur. En, pakken wij hier eigenlijk niet de kruimels (de gevolgen) op van een slecht uitgevoerde publieke taak? Wat wij doen? Wij zamelen gebruikte pruiken in, reinigen en modelleren deze, en geven ze vervolgens gratis weg.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Maria Mazarakis
I see you
 
“Laten we dit gesprek eindigen”, zegt een goede vriendin van mij. “We ko-men er toch niet uit. We staan beiden zo anders tegenover de coronamaat-regelen en de naleving ervan, ik wil niet dat het onze vriendschap in de weg staat.” “Dat hoeft toch ook niet?” zeg ik, maar voel dat ze er helemaal klaar mee is.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Damaris Matthijsen
De sleutel tot verandering
 

Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Diana Zandbergen
Stap uit je bubbel!
 
Het New Financial Magazine stelt in iedere editie een Ambassadeur een aantal vragen over de waarde(n) van de financiële sector. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe verhogen we de niet-financiële waarde van de sector? Ditmaal Diana Zandbergen van Bubble-Check by dianazandbergen.nl. Haar slogan: No Act, just B and C!
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelAmbassadeurs van het New Financial Forum
 
Alle ambassadeurs op een rij.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel
 
© 2024 New Financial Forum   l  Disclaimer  l  Contact