Het New Financial Magazine wil met best practices, schaamteloze ideeën, sprankelende inspiratiebronnen en scherpe visies een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Dit initiatief van Willem Vreeswijk is als onderdeel van de Stichting New Financial Forum dé exclusieve inspiratiebron van de ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld (www.newfinancialforum.nl).
huidig nummer \\ abonneren \\ archief \\ index \\ zoeken \\ downloads \\ ambassadeurs \\

archief NFM \\

  \ nummer 2010 1 \\   \ nummer 2010 2 \\
  \ nummer 2011 1 \\   \ nummer 2011 3 \\
  \ nummer 2012 1 \\   \ nummer 2012 2 \\
  \ nummer 2013 1 \\   \ nummer 2013 2 \\
  \ nummer 2013 3 \\   \ nummer 2013 4 \\
  \ nummer 2014 1 \\   \ nummer 2014 2 \\
  \ nummer 2014 3 \\   \ nummer 2015 1 \\
  \ nummer 2015 2 \\
  \ nummer 2015 3 \\
  \ nummer 2015 4 \\   \ nummer 2016 1 \\
  \ nummer 2016 2 \\   \ nummer 2016 3 \\
  \ nummer 2016 4 \\   \ nummer 2017 1 \\
  \ nummer 2017 2 \\   \ nummer 2017 3 \\
  \ nummer 2017 4 \\   \ nummer 2018 1 \\
  \ nummer 2018 2 \\   \ nummer 2018 3 \\
  \ nummer 2018 4 \\   \ nummer 2019 1 \\
  \ nummer 2019 2 \\   \ nummer 2019 3 \\
  \ nummer 2019 4 \\   \ nummer 2020 1 \\
  \ nummer 2020 2 \\   \ nummer 2020 3 \\
  \ nummer 2020 4 \\   \ nummer 2021 1 \\
  \ nummer 2021 2 \\   \ nummer 2021 3 \\
  \ nummer 2021 4 \\   \ nummer 2022 1 \\
  \ nummer 2022 2 \\   \ nummer 2022 3 \\
  \ nummer 2022 4 \\   \ nummer 2023 1 \\
  \ nummer 2023 2 \\   \ nummer 2023 3 \\
  \ nummer 2023 4 \\   \ nummer 2024 2 \\
 
 
Willem Vreeswijk
Wij zijn natuur!
 
Wij zijn natuur! We staan er niet boven, niet onder, niet naast, maar wij mensen zijn simpelweg onderdeel van de natuur. Pas als we dit beseffen, weet je dat als je de natuur vernietigt, je jezelf aan het vernietigen bent. Dan voel je de pijn van bomen die in de bloei van hun leven als lucifershoutjes worden omgezaagd, in mootjes gehakt en weggevoerd. Dan voel je de pijn van de miljarden dieren die ieder jaar worden geslacht om ons mensen te voeden.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Peter Wohlleben
Houtvester en bestsellerauteur Peter Wohlleben: vertel een ander verhaal
 
“De uitdagingen waar de mensheid voor staat, zijn immens. Ik ben echter optimistisch dat we er op tijd in slagen een ommekeer in ons denken en doen te bewerkstelligen zodat we de wereld leefbaar houden. Wel is het belangrijk dat we andere verhalen gaan vertellen. Omarm niet langer het onzinnige dogma van eeuwigdurende economische groei en kies voor de kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Dat is uiteindelijk het antwoord op de klimaatcrisis en andere crises. Steeds meer jongeren zien dat in. Hoogste tijd dat zij stemrecht krijgen”, aldus houtvester en bestsellerauteur Peter Wohlleben.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Judy McAllister
Bomen en mensen als gelijkwaardige wezens
 
“We vergeten vaak dat we slechts één van de vele levende wezens op deze planeet zijn. Er is een fundamentele verandering nodig in de verhouding tussen de mens en alle andere levende wezens in de natuur”, aldus de Canadese Judy McAllister die meer dan veertig jaar geleden als ‘bomenmeisje’ verzeild raakte in de Schotse gemeenschap van de Findhorn Foundation. Ze publiceerde in haar boek Forest Voices – When Nature Speaks markante momenten uit haar leven en een uitgebreide serie boodschappen van planten, bomen en (oer)bossen.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Alan McSmith
Wat Bosjesmannen ons leren: natuur is de essentie van ons bestaan
 
Het lijkt gerechtvaardigd te veronderstellen dat de mensheid de meest ontwikkelde en intellectuele soort is die ooit op aarde heeft geleefd. Tegelijkertijd zijn we – om uiteenlopende redenen – op de knieën gebracht door een virus dat technisch gezien geen levend wezen is. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe konden we zo ver afdwalen van de blauwdrukken van de natuur?
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Jack Cox
De natuur als spiegel voor onze economie
 
De wereldwijde schuldenberg was nog nooit zo hoog als in 2020. Huishoudens, overheden en bedrijven staan bij elkaar opgeteld voor USD 226.000 miljard in het krijt bij hun financiers, dat is 350 procent van het mondiale bruto binnenlands product (bbp). Met name schulden van overheden staan inmiddels op recordniveaus.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Kees Klomp
De Betekeniseconomie: de waarde van verweven leven
 
De Betekeniseconomie is een existentiële economische benadering. Dat wil zeggen dat het economische denken en doen, wordt gedomineerd door vraagstukken en beslissingen die het levensbestaan en ons levensbestaan onlosmakelijk met elkaar verweven. Het gaat om vraagstukken en beslissingen ten aanzien van een combinatie van het collectieve leven en ons individuele leven; er vindt een synergetische wisselwerking plaats tussen de collectieve existentiële bedreiging enerzijds, en de individuele existentiële behoefte aan geëngageerd denken en doen anderzijds.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Nadine Maarhuis
Van een ecologische economie naar een economische ecologie: zo komen we er!
 
Stel je voor dat we een economie hebben gecreëerd waarin ecologie leidend is. De natuur is niet langer overgeleverd aan economische hebzucht, maar is gelijk aan mensen. We leven in wederkerigheid met de planeet, bewust van alles dat we iedere dag van haar krijgen. De productie van voedsel, kleding en energie is regeneratief en lokaal. Mensen leven meer zelfvoorzienend en overal vind je ecologische woongemeenschappen waarin compassie centraal staat. Hoe kunnen we van dit droombeeld realiteit maken?
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Heidi Leenaarts
Wees gelukkig… voor een duurzame wereld
 
Dat ons ecologisch systeem zwaar onder druk staat, en dat daardoor de toekomst van de mensheid op het spel staat, weten we inmiddels. Het nieuwste IPCC-rapport van de Verenigde Naties heeft de urgentie om daar wat aan te doen, nog extra benadrukt.Het is tijd voor een rigoureuze koerswijziging. Het roer moet echt om. Dus is het tijd om vanaf de basis te kijken hóe we dat voor elkaar gaan krijgen. Essentieel is om realistisch te zijn over onszelf als mens. Als we eerlijk zijn, dan hebben we te erkennen dat we allemaal geluk nastreven. Niet dat dat voor 100 procent is wat ons drijft, maar het is een zeer sterke drijfveer.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Damaris Matthijsen
Oproep aan financiers
 
Wat verlang ik ernaar om in een wereld te leven waarin we goed zijn voor alle mensen en al het leven op aarde. Een wereld waarin we de gezamenlijk geproduceerde koek eerlijk onder elkaar verdelen. En waar we respectvol met de natuur omgaan. Wil jij dat ook? Welk antwoord zie jij in je hart?
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Joris Vincken
Een nieuwe wereld begint altijd hier
 
Elk mens droomt op zijn of haar manier van een betere wereld. In het New Financial Magazine en andere tijdschriften staan prachtige initiatieven om dat daadwerkelijk tot stand te brengen. Toch begint uiteindelijke elke verandering altijd hier, wie en waar ik nu ben.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ton Beurmanjer
Wonen op z’n best
 
Juist nu, in een ongekende wooncrisis, past de titel van onze visie voor de komende jaren: ‘Wonen op z’n best’. Die titel hadden we al toen we in 2019 begonnen met schrijven, omdat er toen ook al andere grote thema’s waren, die om herbezinning vroegen, zoals verduurzaming, gasloos, klimaatadaptatie, tweedeling in de samenleving en het scheiden van wonen en zorg.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Sam de Muijnck en Joris Tieleman
Diversificeer en dekoloniseer het onderwijs
 
Op verschillende vlakken gaat het beter dan ooit met de mensheid. Gemiddeld genomen zijn we welvarender dan ooit, in delen van de wereld dalen de armoedecijfers en is gezondheidszorg toegankelijker geworden. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een groot aantal problemen: de klimaatcrisis, verlies aan biodiversiteit en uitputting van hulpbronnen, groeiende ongelijkheid en machtsconcentraties, economische instabiliteit en stijging van schulden, vergrijzing en migratie, sociale polarisatie en toenemend autoritair nationalistisch populisme. En sinds 2020: pandemieën.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Bernard Uiling
De Natuurlijke Wereld
 
Wij zijn de Natuurlijke Wereld en we hebben goed nieuws! We gaan meedoen met jullie economisch systeem! (Yeah!) We hebben ontdekt dat onze primaire focus op wederkerigheid niet meer werkt. Adaptief en flexibel zoals we zijn, pikken we graag een graantje mee.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Rolf Schrama
Vecht niet tegen de wind
 
“Allemaal hebben we een stemmetje in ons dat zegt dat we heel hard moeten werken om ergens bij te mogen horen. Hoe meer mensen dit loslaten en hun eigen plek innemen hoe gelukkiger mensen worden en hoe sneller we tot een inclusieve en diverse samenleving komen”, aldus paralympiër en financieel dienstverlener Rolf Schrama op de Positive Finance Afternoon, een initiatief van de stichting New Financial Forum en Dazure.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Boris Wielinga
Experts financiële sector meer dan welkom
 
“Veel ondernemers zitten diep in de schulden, maar weten niet hoe ze dat moeten oplossen. Zeker nu met de coronacrisis. En soms doen ze dan domme dingen. Onnodig. Het is fijn als ze dan begeleiding hebben van professionals die hun kennis hebben gebundeld”, aldus Boris Wielinga, sinds 2019 operationeel directeur van de vereniging Over Rood, een vrijwilligersorganisatie van oud-ondernemers die andere ondernemers helpen hun financiën op orde te krijgen en ze ondersteunen met andere problemen.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelDe activators van het New Financial Forum
 
Alle activators van het New Financial Forum op een rij...
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel
 
© 2024 New Financial Forum   l  Disclaimer  l  Contact